Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Практичне заняття №1


Тема: аналіз трудових ресурсів

Мета: набуття практичних навичок по проведенню аналізу трудових ресурсівЗадача №1


Середня чисельність працівників підприємства становить 2500 чоловік. Загальна кількість прийнятих з початку року – 500 чоловік, звільнених – 100, звільнених за власним бажанням – 10. Розрахувати коефіцієнти з прийняття, звільнення та плинності, зробити висновки.


Задача №2


Заповнити таблицю та зробити висновки
Задача №3


Заповнити таблицю та зробити висновки
Задача №4


Заповнити таблицю, розрахувати середні плановий і фактичний коефіцієнти, зробити висновки
Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства