Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Практичне занятя №2


Тема: Аналіз праці і заробітної плати

Мета: проаналізувати динаміку фонду оплати праці та вплив факторів на зміну фонду оплати праці робітників1. Проаналізувати динаміку фонду оплати праці ЗАТ «Шанс» та зробити висновки:

Таблиця 1

Аналіз динаміки фонду оплати праці ЗАТ «Шанс»2. Проаналізувати зміни фонду оплати праці ВАТ «Модуль» за два роки та зробити висновки.

Таблиця 2

Динаміка оплати праці робітників ВАТ « Модуль»3. Проаналізувати вплив факторів на зміну фонду оплати праці працівників ВАТ «Модуль» методом абсолютних різниць та зробити висновки. Середній рівень оплати праці робітників істотно впливає на фонд оплати їх праці, а саме:Таблиця 3

Факторний аналіз фонду оплати праці ВАТ «Модуль»

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства