Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Практичне занятя №3


Тема: Аналіз показників використання основних фондів

Мета: набуття практичних навичок по розрахунку та аналізу показників використання основних фондівЗадача 1

1) розрахувати суму пасивної частини;

2) розрахувати питому вагу активної та пасивної частин;

3) розрахувати абсолютне відхилення;

4) зробити висновок.


Аналіз питомої ваги активної і пасивної частин основних виробничих фондівЗадача 2

1) розрахувати питому вагу на початок та кінець року;

2) розрахувати відхилення;

3) зробити висновок


Структура основних фондівЗадача 3

1) розрахувати залишкову вартість основних фондів на початок та кінець року;

2) розрахувати коефіцієнт зношеності основних фондів на початок та кінець року;

3) розрахувати коефіцієнт придатності основних фондів на початок та кінець року;

4) розрахувати абсолютне відхилення;

5) зробити висновок.


Аналіз технічного стану основних фондівЗадача 4

1) розрахувати вартість основних фондів на кінець періоду;

2) розрахувати коефіцієнти: оновлення, вибуття, приросту, компенсації вибуття основних фондів;

3) зробити висновок.


Аналіз руху основних фондівАналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства