Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Практичне занятя №4


Тема: аналіз матеріально-технічного постачання

Мета: набуття практичних навичок по розрахунку матеріально-технічного постачанняЗадача 1

1) заповнити таблицю;

2) зробити висновок.

Таблиця 1

Аналіз забезпеченості підприємства укладеними договорамиЗадача 2

1) заповнити таблицю;

2) зробити висновок.

Таблиця 2

Аналіз фактичної забезпеченості підприємства матеріальними ресурсамиЗадача 3


Таблиця 3

Аналіз договорів матеріально-технічного постачання

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства