Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Практичне занятя №6


Тема: аналіз витрат підприємства

Мета: набуття практичних навичок по проведенню аналізу витрат підприємстваЗадача 1. Проаналізувати рівень та динаміку загального обсягу, складу і структурі витрат звичайної діяльності ЗАТ «Шанс» та зробити висновки.

Таблиця 1

Показники динаміки обсягу, складу і структури витрат звичайної діяльності ЗАТ «Шанс»Задача 2. Проаналізувати вплив факторів на зміну витрат на одну гривню реалізованої ВАТ « Модуль» та зробити висновки.

Таблиця 2

Вплив факторів на зміну витрат на одну гривню реалізованої продукції ВАТ « Модуль»Задача 3. Проаналізувати динаміку, склад і структуру операційних витрат ВАТ «Наталі» за економічними елементами та зробити висновки.


Таблиця 3

Динаміка, склад і структура операційних витрат ВАТ «Наталі» за економічними елементами

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства