Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Практичне занятя №7


Тема: аналіз прибутку та рентабельності.

Мета: набуття практичних навичок по проведенню аналізу прибутку та рентабельності.Задача № 1

Проаналізувати формування і динаміку прибутку від операційної діяльності ЗАТ "Продмаш" розрахувавши абсолютний приріст та темп росту, зробити висновок.
Задача № 2

Проаналізувати формування і динаміку валового прибутку ЗАТ "Продмаш" розрахувавши абсолютний приріст та темп росту, зробити висновок.
Задача № 3

Розрахувати податок на додану вартість та прибуток за планом і фактично. Визначити відхилення та зробити висновок.
Задача № 4

Розрахувати рентабельність за кожним видом продукції, визначити відхилення та зробити висновок.


Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства