Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Питання до підготовки до семінарського заняття 1


1. Розкрийте поняття та види господарської діяльності.

2. Чим відрізняється звичайна і надзвичайна діяльність промислового підприємства?

3. Розкрийте значення економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством.

4. Визначте об’єкт та предмет економічного аналізу.

5. Охарактеризуйте основні функції економічного аналізу.

6. Наведіть основні завдання економічного аналізу

7. Сформулюйте принципи економічного аналізу.

8. Вказати основні передумови виникнення економічного аналізу як науки

9. Розкрити етапи розвитку економічного аналізу.

10. Охарактеризувати становлення національної школи економічного аналізу в Україні.

11. Охарактеризувати види економічного аналізу за наступною схемою: завдання, зміст, організація.

12. Розкрийте особливості внутрішнього та зовнішнього аналізу.

13. Чим відрізняється внутрішній від зовнішнього аналізу?

14. Наведіть особливості перспективного та ретроспективного аналізу.

15. Які характерні особливості методу економічного аналізу?

16. Сформулюйте підходи до класифікації прийомів.

17. Охарактеризуйте способи економічного аналізу.

18. Розкрийте, які бувають групи прийомів економічного аналізу.

19. Особливості застосування традиційних прийомів економічного аналізу.

20. Охарактеризуйте евристичні прийоми економічного аналізу.

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства