Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Питання до підготовки до семінарського заняття 2


1. Дати визначення терміну «факторний аналіз». З якою метою він проводиться?

2. Розкрийте алгоритм факторного аналізу.

3. Охарактеризуйте типи факторного аналізу.

4. Наведіть відмінності стохастичного і детермінованого факторного аналізу.

5. Розкрийте зміст логічного прийому "елімінування".

6. Перерахуйте прийоми факторного аналізу, які переважно застосовуються в економічному аналізі.

7. Поняття інформації. В чому полягає специфіка аналітичної інформації?

8. Наведіть види економічної інформації.

9. Охарактеризуйте види фінансової звітності.

10. Як оформлюються результати проведеного економічного аналізу?

11. Принципи та стадії організації економічного аналізу підприємства.

12. Визначте роль і функції окремих функціональних підрозділів в організації та проведенні системного дослідження діяльності підприємства.

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства