Економічний аналіз

Головна Лекції Самостійні Практичні Cемінари

Питання до підготовки до семінарського заняття 3


1. Охарактеризуйте напрями та джерела інформації аналізу трудових ресурсів підприємства.

2. Методика розрахунку облікової і середньої кількості працівників. Які показники застосовують для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності?

3. Які напрямки аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами?

4. Наведіть показники аналізу руху кадрів.

5. Оцінка використання робочого часу, основні джерела інформації.

6. Аналіз втрат робочого часу, об’єктивні та суб’єктивні причини їх виникнення.

7. Які основні завдання аналізу фонду оплати праці на підприємстві?

8. Яка головна мета аналізу фонду оплати праці підприємства?

9. Які звітні дані та матеріали необхідно мати для успішного здійснення аналізу фонду оплати праці?

10. Розкрити методику аналізу фонду оплати праці підприємства.

11. Назвіть етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці.

12. Як проводиться факторний аналіз річного фонду заробітної плати?

13. Назвіть і охарактеризуйте основні завдання аналізу засобів праці.

14. Назвіть основні джерела інформації, що використовуються в аналізі ефективності використання основних засобів.

15. Як оцінюють динаміку обсягу, структури основних засобів?

16. На основі яких показників можна вивчити технічний стан основних засобів?

17. Перерахуйте основні показники ефективності використання засобів праці.

18. Які фактори формують фондовіддачу основних засобів?

19. Розкрити завдання аналізу використання нематеріальних активів.

20. Які дані та показники використовуються для аналізу нематеріальних активів?

21. У чому полягають особливості оцінки й аналізу нематеріальних активів?

22. В чому полягає значення ефективності використання нематеріальних активів?

23. Як розрахувати економічний ефект використання ліцензії та ноу-хау?

24. Значення, етапи та завдання аналізу матеріальних ресурсів.

25. Охарактеризуйте напрями та інформаційне забезпечення аналізу матеріальних ресурсів.

26. Як визначити, чи забезпечене підприємство у повному обсязі матеріальними ресурсами.

27. Яку роль виконують виробничі запаси та як їх проаналізувати?

28. Сформулювати особливості аналізу інтенсивності використання матеріальних ресурсів.

Аналіз господарської діяльності, його мета, предмет, функції та завдання Класифікація видів аналізу господарської діяльності Метод і методика економічного аналізу Логіка і методичні прийоми факторного аналізу Класифікація факторів для потреб економічного аналізу Інформаційна база економічного аналізу Аналіз ефективності використання трудових ресурсів Аналіз фонду оплати праці Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства Аналіз використання нематеріальних активів підприємства Аналіз матеріальних ресурсів Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції Аналіз витрат звичайної діяльності підприємства Аналіз операційних витрат та виробничої собівартості продукції Аналіз фінансового стану Аналіз фінансових умов неплатоспроможності та банкрутства підприємств Аналіз прибутку та рентабельності підприємства